تبلیغات
جشن عید غدیر - نمایش آرشیو ها

جشن عید غدیر

پیرو اهل بیت: در غم اندوه گین بودن و عزاداری نمودن = در شادی نیز میباید شادبودن و جشن گرفتن