جشن عید غدیر http://qadir-ali.mihanblog.com 2018-10-16T02:19:51+01:00 text/html 2017-02-23T18:18:19+01:00 qadir-ali.mihanblog.com عباس زارع جشن عید غدیر در روستا ما سخوید95 http://qadir-ali.mihanblog.com/post/1 <font color="#330099"> </font><div align="center"><font color="#330099" size="2"><b>مراسم جشن عید غدیر در <br>دهستان سخوید اولین بار </b></font><font color="#330099"><br></font><div align="right"><font color="#330099">مورخ 30 شهریور 1395 برابر با 18 ذی حجه 1437 قمری <br>با ویژه گی های خاص&nbsp; در مکان حسینیه قمر بنی هاشم سخوید برگزار گردید&nbsp;<br><br>تصاویر در یک نگاه<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/01.JPG" target=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/03.jpg" target=""><img height="1646" align="baseline" style="height: 173px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/03.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/04.jpg" target=""><img height="1644" align="baseline" style="height: 172px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/04.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a> <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/05.jpg" target=""><img height="1644" align="baseline" style="height: 169px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/05.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br>برنامه های اجرا ء شده توسط گروه&nbsp; و مجری آقای مهدی رضائی&nbsp; <br>1 بعد از تلاوت آیات کلام لله مجید حدود ساعت 4 :30 عصر شروع شد <br><br>#تواشیح خوانی&nbsp; با نوای گرم گروه بصائرجلوه ای ویژه به مجلس داده بود و در مدح علی (ع) سروده زیبای علی ای همای رحمت و ...<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/02.JPG" target=""><img height="593" align="baseline" style="height: 78px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/02.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <br><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم حسینیه قمر بنی هاشم&nbsp; سخویدمولودی خوانی با نوای گرم احرا میان پور و حسنی <br>جلوه ای ویژه به مجلس داده بود.<br><br><br><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن <br>عید غدیر خم حسینیه قمر بنی هاشم&nbsp; سخویدمسابقه بین نوجوانان واهدا توپ فوتبال و راکد بدمینتون&nbsp; و ... <br>جلوه ای ویژه به مجلس و باعث شادی جوانان درعید غدیرشد. <br><br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/07javannan.JPG" target=""><img height="612" align="baseline" style="height: 90px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/07javannan.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم&nbsp; در سخوید اجرای نمایش و مسابقه بین جوانان نیز جلوه ای خاص به مجلس داده بود<br><br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/08.jpg" target=""><img height="958" align="baseline" style="height: 98px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/08.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم&nbsp; در سخویدبازسازی واقعه غدیر وخواندن خطبه غدیر<br>جلوه ای ویژه به مجلس داده بود.<br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/01.JPG" target=""><img height="571" align="baseline" style="height: 82px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/01.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم در سخوید سخنرانی استادحوزه و دانشگاه حجت الاسلام والمسلمین میرحسینی وسوال وپاسخ واهدا جائزه به جوان جلوه ای ویژه به مجلس داده بود.<br><br>&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/09.jpg" target=""><img height="958" align="baseline" style="height: 98px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/09.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم حسینیه قمر بنی هاشم&nbsp; سخویدبین افرادبزرگسالان مسابقه انجام وبه افرا برنده هدبه نیز داده شد که <br>جلوه ای ویژه به مجلس داده بود.<br><br><br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم حسینیه قمر بنی هاشم&nbsp; سخویدحضور خواننده کشوری ومطرح استان یزد آقای محمد رضا حجتی<br>جلوه ای ویژه به مجلس داده بود.<br><br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/hojati01.JPG" target=""><img height="612" align="baseline" style="height: 98px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/hojati01.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/hojati02.JPG" target=""><img height="465" align="baseline" style="height: 100px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/hojati02.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <br>#در جشن ولایت امیرالموئمنبن عید غدیر خم حسینیه قمر بنی هاشم&nbsp; سخویدحضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دهقان پور امام جمعه نیر <br>جلوه ای ویژه به مجلس داده بود.<br><br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/06amamjomah.JPG" target=""><img height="639" align="baseline" style="height: 100px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/06amamjomah.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br>#ودر پایان ما طبق وعده های قبل جوایز داده شد درجشت ولایت امیرالموئمنین علی (ع) عید غدیر خم جوائز اهداء شد به شرکت کنندگان <br>کمک هزینه سفر کربلا برا3&nbsp; نفر هرنفر&nbsp; 500هزارتومان<br>کمک هزینه سفر مشهد برا 6 نفر هرنفر از 120 تا 150 هزارتومان چرخ خیاطی 2 دستگاه <br>دوچرخه دنده ای سواری 2دسنگاه و&nbsp;&nbsp;&nbsp; ........&nbsp;<br><br>&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/10.jpg" target=""><img height="719" align="baseline" style="height: 76px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/653/1958546/10.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br>جایزه های برا کودکان شرکت کننده در مسابقه و بزرگتر ها نیز بود <br><br>جای دوستداران&nbsp; اهل بیت در چنین مجالسی واقعا خالی <br>ما تا توانستیم اطلاع رسانی نمودیم <br>ولی بعضی ها (دعوت شدگان اللخصوص )کارها بر سرشان ریخته و وقت حضور نداشتند <br>ان شالله در مجالس بعدی سعی شود وقتشان تنظیم تا بتوانند حضور یابند . وافتخار میزبانی از خودشان را به ما بدهند.<br><br><br><br></font></div></div><font color="#330099"> </font>