تبلیغات
جشن عید غدیر - مطالب ابر

جشن عید غدیر

پیرو اهل بیت: در غم اندوه گین بودن و عزاداری نمودن = در شادی نیز میباید شادبودن و جشن گرفتن
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید